Czy w Biblii nie znalazłby się fragment, który można by interpretować jako wezwanie do walki z globalnym ociepleniem i który można by cytować amerykańskim negacjonistycznym fundamentalistom?

b9cdc910ecf9e3c8fc589d2a68b5ca55.jpg